• <td id="3mbzo"></td>
  <pre id="3mbzo"></pre><acronym id="3mbzo"><strong id="3mbzo"><address id="3mbzo"></address></strong></acronym>

   <td id="3mbzo"></td>
   平肖平码

   354期: (平特四尾)-(复试连)-【情有独特】

   发表于:2022-12-20 00:31:38

   354期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,3尾,1尾,0尾,6尾】开 ?? 准

   353期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,4尾,7尾,0尾,3尾】开 34 41 48 25 17 47 + 02 准

   352期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,6尾,5尾,3尾,9尾】开 37 17 29 36 26 38 + 10 准

   351期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,3尾,6尾,5尾,7尾】开 17 47 49 14 20 07 + 48 准

   350期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,8尾,5尾,3尾,2尾】开 43 29 07 10 01 32 + 33 准

   349期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,4尾,5尾,6尾,8尾】开 43 29 10 12 15 04 + 41 准

   348期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,1尾,6尾,0尾,8尾】开 25 16 39 24 10 03 + 45 准

   347期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,4尾,6尾,8尾,5尾】开 32 03 23 31 02 48 + 26 准

   346期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,7尾,9尾,3尾,5尾】开 31 45 30 44 49 09 + 36 准

   345期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,5尾,3尾,8尾,0尾】开 12 48 28 04 31 47 + 25 准

   344期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,9尾,3尾,7尾,5尾】开 19 41 47 25 16 49 + 38 准

   343期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,4尾,3尾,8尾,2尾】开 13 36 01 44 17 31 + 03 准

   342期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,6尾,8尾,9尾,1尾】开 19 33 04 42 10 37 + 03 准

   341期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,8尾,3尾,9尾,7尾】开 43 35 13 46 45 38 + 07 准

   340期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,9尾,5尾,3尾,8尾】开 36 38 42 48 39 07 + 06 准

   339期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,7尾,5尾,8尾,9尾】开 18 07 30 25 46 11 + 29 准

   338期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,7尾,3尾,8尾,0尾】开 21 48 02 44 07 38 + 37 准

   337期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,7尾,2尾,8尾,5尾】开 08 13 14 31 16 39 + 21 准

   336期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,2尾,4尾,6尾,5尾】开 45 44 39 27 24 29 + 01 准

   335期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,1尾,2尾,9尾,7尾】开 21 13 34 28 42 27 + 26 准

   334期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,9尾,2尾,4尾,8尾】开 30 21 43 48 15 42 + 45 准

   333期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,7尾,4尾,3尾,1尾】开 48 30 17 16 02 04 + 24 准

   332期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,0尾,8尾,1尾,6尾】开 44 37 35 06 21 36 + 20 准

   331期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,8尾,3尾,7尾,0尾】开 06 31 18 46 38 36 + 29 准

   330期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,7尾,1尾,0尾,2尾】开 15 29 33 31 39 09 + 38 准

   329期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,4尾,2尾,3尾,6尾】开 36 43 17 24 15 47 + 31 准

   328期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,5尾,3尾,7尾,8尾】开 19 20 34 41 12 35 + 30 准

   327期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,9尾,8尾,0尾,7尾】开 03 45 10 07 01 27 + 11 准

   326期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,0尾,8尾,5尾,3尾】开 49 35 10 24 08 15 + 11 准

   325期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,3尾,8尾,6尾,5尾】开 07 27 35 29 47 33 + 08 准

   324期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,1尾,5尾,7尾,2尾】开 40 02 12 29 27 21 + 01 准

   323期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,6尾,1尾,3尾,2尾】开 37 02 24 10 25 32 + 05 准

   322期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,4尾,0尾,7尾,8尾】开 40 48 07 34 32 41 + 05 准

   321期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,7尾,0尾,2尾,4尾】开 33 37 40 05 19 32 + 17 准

   320期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,6尾,4尾,9尾,2尾】开 28 32 49 40 41 23 + 38 准

   319期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,1尾,3尾,7尾,6尾】开 04 06 48 28 42 41 + 03 准

   318期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,8尾,1尾,2尾,3尾】开 34 23 26 16 44 43 + 11 准

   317期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,7尾,5尾,4尾,2尾】开 27 19 22 31 12 06 + 38 准

   316期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,0尾,9尾,3尾,6尾】开 03 37 25 38 12 24 + 44 准

   315期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,5尾,4尾,7尾,0尾】开 47 36 48 33 16 13 + 14 准

   314期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,1尾,8尾,6尾,3尾】开 17 42 41 20 18 37 + 15 准

   313期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,6尾,4尾,8尾,7尾】开 28 37 38 01 49 20 + 10 准

   312期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,9尾,0尾,1尾,6尾】开 05 21 44 26 27 38 + 01 准

   311期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,2尾,6尾,5尾,0尾】开 45 48 34 42 13 18 + 20 准

   310期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,8尾,1尾,7尾,0尾】开 33 31 39 16 49 14 + 46 准

   309期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,5尾,7尾,9尾,6尾】开 15 28 35 43 13 11 + 33 准

   308期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,6尾,0尾,8尾,5尾】开 25 31 39 26 06 44 + 36 准

   307期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,5尾,4尾,9尾,2尾】开 25 23 08 46 44 49 + 30 准

   306期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,1尾,8尾,4尾】开 01 34 04 28 20 31 + 33 准

   305期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,4尾,5尾,3尾,0尾】开 35 19 20 13 23 44 + 48 准

   304期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,9尾,1尾,6尾,4尾】开 18 44 26 37 16 46 + 02 准

   303期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,6尾,5尾,4尾,7尾】开 08 43 25 37 24 48 + 23 准

   302期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,5尾,1尾,7尾,2尾】开 13 08 06 30 49 05 + 44 准

   301期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,8尾,5尾,6尾,1尾】开 20 24 36 16 49 13 + 09 准

   300期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,9尾,0尾,1尾,8尾】开 41 25 43 04 49 23 + 42 准

   299期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,3尾,0尾,2尾,4尾】开 32 48 07 33 26 04 + 03 准

   298期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,3尾,4尾,5尾,2尾】开 01 11 04 35 34 13 + 39 准

   297期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,2尾,1尾,7尾,9尾】开 14 34 46 01 02 18 + 17 准

   296期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,5尾,7尾,2尾,3尾】开 26 34 43 36 30 40 + 14 准

   295期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,9尾,5尾,1尾,6尾】开 23 09 19 27 33 44 + 10 准

   294期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,1尾,5尾,7尾,9尾】开 21 18 05 23 41 44 + 06 准

   293期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,8尾,7尾,1尾,3尾】开 35 36 42 17 33 07 + 06 准

   292期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,9尾,8尾,4尾,1尾】开 23 49 28 03 45 42 + 47 准

   291期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,6尾,8尾,2尾,0尾】开 20 37 17 33 44 12 + 35 准

   290期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,2尾,7尾,6尾,0尾】开 26 04 32 34 11 22 + 19 准

   289期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,2尾,8尾,6尾,0尾】开 17 05 08 11 28 01 + 45 准

   288期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,5尾,4尾,0尾,7尾】开 06 13 03 11 09 38 + 26 准

   287期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,8尾,4尾,7尾,5尾】开 21 13 11 15 04 18 + 43 准

   286期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,1尾,7尾,9尾,4尾】开 41 38 03 49 04 22 + 09 准

   285期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,7尾,0尾,6尾,8尾】开 36 45 07 14 30 08 + 37 准

   284期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,6尾,0尾,3尾,1尾】开 25 14 27 28 33 49 + 40 准

   283期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,7尾,2尾,6尾,3尾】开 29 36 06 28 45 22 + 18 准

   282期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,0尾,1尾,9尾,4尾】开 45 24 10 12 22 18 + 28 准

   281期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,9尾,7尾,3尾,1尾】开 05 12 22 28 15 16 + 49 准

   280期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,8尾,0尾,2尾,6尾】开 26 20 10 09 01 45 + 18 准

   279期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,4尾,5尾,6尾,1尾】开 10 29 49 22 35 41 + 20 准

   278期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,7尾,9尾,2尾,0尾】开 45 20 48 21 19 35 + 03 准

   277期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,1尾,8尾,2尾,6尾】开 27 13 03 20 36 02 + 14 准

   276期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,5尾,9尾,7尾,2尾】开 45 48 36 09 44 19 + 12 准

   275期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,8尾,6尾,0尾,2尾】开 48 49 03 09 15 38 + 18 准

   274期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,8尾,2尾,4尾,1尾】开 20 37 10 27 16 08 + 48 准

   273期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,6尾,4尾,2尾,3尾】开 40 06 10 38 04 49 + 47 准

   272期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,2尾,8尾,1尾,9尾】开 37 28 29 04 42 18 + 07 准

   271期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,4尾,7尾,1尾,2尾】开 15 14 43 11 09 23 + 01 准

   270期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,1尾,3尾,9尾,6尾】开 09 43 44 32 42 39 + 04 准

   269期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,3尾,8尾,9尾,0尾】开 24 10 08 23 14 37 + 21 准

   268期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,1尾,6尾,0尾,7尾】开 32 07 31 05 47 24 + 04 准

   267期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,5尾,3尾,2尾,4尾】开 34 40 20 37 48 30 + 09 准

   266期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,9尾,0尾,6尾,2尾】开 40 31 09 29 20 37 + 45 准

   265期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,2尾,7尾,8尾,5尾】开 42 44 04 05 26 10 + 49 准

   264期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,9尾,3尾,4尾,5尾】开 08 27 24 13 31 49 + 06 准

   263期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,7尾,8尾,3尾,2尾】开 37 05 06 34 48 24 + 40 准

   262期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,4尾,0尾,9尾,3尾】开 22 26 19 08 05 20 + 03 准

   261期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,6尾,1尾,9尾,0尾】开 06 29 33 48 20 31 + 18 准

   260期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,4尾,1尾,3尾,9尾】开 02 16 05 42 44 04 + 08 准

   259期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,8尾,5尾,6尾,0尾】开 09 26 01 49 38 34 + 17 准

   258期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,4尾,1尾,3尾,2尾】开 27 18 39 01 17 24 + 12 准

   257期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,1尾,3尾,4尾,0尾】开 38 34 30 22 15 49 + 07 准

   256期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,1尾,8尾,2尾,5尾】开 48 44 14 22 30 24 + 19 准

   255期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,5尾,9尾,2尾,8尾】开 36 48 03 18 27 43 + 20 准

   254期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,3尾,1尾,2尾,4尾】开 01 03 34 42 40 41 + 43 准

   253期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,8尾,7尾,2尾,0尾】开 08 06 29 42 04 43 + 05 准

   252期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,7尾,2尾,6尾,9尾】开 13 21 02 07 39 32 + 25 准

   251期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,4尾,1尾,6尾,9尾】开 11 33 32 16 41 17 + 38 准

   250期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,1尾,8尾,5尾,7尾】开 22 05 07 14 17 10 + 21 准

   249期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,4尾,9尾,5尾,3尾】开 42 37 35 38 24 34 + 13 准

   248期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,2尾,1尾,9尾,8尾】开 34 32 14 16 13 43 + 10 准

   247期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,7尾,4尾,5尾,1尾】开 30 05 10 02 39 29 + 04 准

   246期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,1尾,3尾,5尾,2尾】开 31 03 01 38 25 10 + 46 准

   245期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,9尾,4尾,1尾,8尾】开 32 02 21 37 39 04 + 29 准

   244期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,7尾,6尾,8尾,4尾】开 18 30 23 20 03 40 + 26 准

   243期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,3尾,8尾,0尾,6尾】开 03 45 05 18 42 16 + 49 准

   242期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,0尾,4尾,3尾,1尾】开 14 42 30 31 41 18 + 33 准

   241期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,4尾,3尾,1尾,2尾】开 03 36 13 34 24 42 + 06 准

   240期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,3尾,7尾,8尾,0尾】开 18 19 29 22 34 20 + 05 准

   239期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,0尾,3尾,1尾,5尾】开 11 12 35 23 10 01 + 17 准

   238期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,6尾,2尾,0尾,8尾】开 07 45 33 35 37 38 + 20 准

   237期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,1尾,6尾,2尾,3尾】开 41 11 43 45 47 14 + 27 准

   236期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,8尾,1尾,0尾,6尾】开 10 47 44 27 39 15 + 09 准

   235期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,9尾,1尾,2尾,8尾】开 33 04 45 23 06 02 + 31 准

   234期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,8尾,0尾,6尾,7尾】开 11 37 22 47 45 27 + 31 准

   233期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,7尾,0尾,9尾,1尾】开 27 19 35 01 04 40 + 41 准

   232期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,4尾,1尾,6尾,2尾】开 25 36 08 21 14 18 + 22 准

   231期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,3尾,1尾,0尾,6尾】开 28 06 33 04 38 09 + 15 准

   230期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,3尾,5尾,8尾,9尾】开 46 26 06 19 22 12 + 41 准

   229期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,7尾,0尾,1尾,6尾】开 12 04 36 44 33 19 + 39 准

   228期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,3尾,5尾,4尾,0尾】开 24 06 18 21 05 45 + 35 准

   227期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,3尾,8尾,1尾,0尾】开 26 03 12 24 19 07 + 39 准

   226期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,2尾,1尾,9尾,5尾】开 43 36 09 12 06 45 + 47 准

   225期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,1尾,6尾,3尾,0尾】开 20 45 30 13 32 01 + 10 准

   224期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,2尾,7尾,6尾,1尾】开 09 43 22 47 32 38 + 24 准

   223期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,8尾,6尾,4尾,9尾】开 15 24 43 44 48 46 + 04 准

   222期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,5尾,9尾,3尾,8尾】开 01 09 03 22 08 35 + 24 准

   221期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,2尾,3尾,9尾,0尾】开 39 23 04 28 06 31 + 47 准

   220期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,1尾,9尾,4尾,5尾】开 11 24 02 48 23 06 + 15 准

   219期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,3尾,2尾,6尾,9尾】开 24 44 20 03 23 32 + 41 准

   218期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,5尾,2尾,9尾,7尾】开 28 03 37 12 33 09 + 18 准

   217期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,9尾,0尾,6尾,4尾】开 46 14 28 07 45 16 + 25 准

   216期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,1尾,0尾,5尾,7尾】开 45 14 40 30 04 05 + 47 准

   215期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,5尾,0尾,7尾,6尾】开 05 14 41 36 21 40 + 26 准

   214期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,2尾,8尾,9尾,0尾】开 43 11 04 20 44 03 + 41 准

   213期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,5尾,3尾,7尾,0尾】开 05 12 07 01 08 19 + 42 准

   212期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,7尾,9尾,0尾,6尾】开 36 13 11 15 49 20 + 39 准

   211期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,3尾,2尾,8尾,5尾】开 28 26 36 43 30 04 + 44 准

   210期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,3尾,7尾,8尾,6尾】开 26 13 07 01 24 35 + 18 准

   209期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,8尾,0尾,7尾,6尾】开 14 06 21 20 01 12 + 48 准

   208期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,5尾,8尾,9尾,6尾】开 17 36 45 39 47 25 + 30 准

   207期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,7尾,0尾,2尾,1尾】开 30 23 40 14 03 01 + 19 准

   206期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,2尾,0尾,3尾,1尾】开 46 01 18 10 43 17 + 12 准

   205期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,6尾,0尾,9尾,4尾】开 35 19 40 05 46 03 + 44 准

   204期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,8尾,3尾,1尾,7尾】开 05 19 36 34 01 33 + 11 准

   203期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,6尾,9尾,1尾,3尾】开 32 29 12 07 31 33 + 08 准

   202期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,8尾,0尾,3尾,2尾】开 26 16 46 43 36 20 + 44 准

   201期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,9尾,7尾,1尾,2尾】开 23 40 13 37 42 48 + 19 准

   200期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,7尾,4尾,1尾,8尾】开 26 31 19 03 07 28 + 39 准

   199期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,5尾,1尾,3尾,8尾】开 42 37 38 08 29 33 + 13 准

   198期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,7尾,9尾,4尾,3尾】开 01 09 14 34 07 17 + 29 准

   197期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,1尾,7尾,4尾,9尾】开 32 36 42 20 46 29 + 35 准

   196期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,9尾,1尾,0尾,4尾】开 08 37 39 44 33 21 + 13 准

   195期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,2尾,9尾,1尾,6尾】开 13 39 28 07 11 31 + 03 准

   194期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,4尾,3尾,0尾,7尾】开 26 45 29 21 48 13 + 02 准

   193期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,3尾,9尾,2尾,0尾】开 36 40 19 26 03 37 + 04 准

   192期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,5尾,1尾,2尾,3尾】开 01 12 34 13 16 38 + 08 准

   191期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,0尾,4尾,7尾,1尾】开 22 05 03 27 34 08 + 25 准

   190期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,6尾,0尾,3尾,7尾】开 26 15 32 34 12 24 + 25 准

   189期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,8尾,4尾,1尾,6尾】开 40 41 29 38 07 09 + 35 准

   188期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,1尾,7尾,8尾,4尾】开 12 04 09 28 32 03 + 19 准

   187期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,8尾,0尾,5尾,9尾】开 34 09 41 35 12 48 + 44 准

   186期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,6尾,9尾,8尾,2尾】开 01 43 12 34 17 32 + 31 准

   185期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,0尾,7尾,6尾,8尾】开 49 47 31 16 35 12 + 04 准

   184期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,3尾,7尾,9尾,5尾】开 34 06 44 17 21 30 + 08 准

   183期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,8尾,2尾,4尾,9尾】开 14 47 08 45 40 36 + 26 准

   182期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,9尾,5尾,6尾,8尾】开 06 43 02 12 10 40 + 48 准

   181期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,0尾,3尾,9尾,5尾】开 39 02 21 23 31 26 + 16 准

   180期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,7尾,1尾,0尾,8尾】开 05 16 38 24 12 18 + 44 准

   179期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,3尾,4尾,9尾,8尾】开 15 20 35 03 26 12 + 40 准

   178期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,1尾,2尾,8尾,3尾】开 35 22 04 29 30 48 + 41 准

   177期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,9尾,2尾,0尾,3尾】开 22 36 10 29 37 32 + 20 准

   176期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,0尾,1尾,9尾,3尾】开 03 47 08 40 15 49 + 31 准

   175期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,8尾,7尾,1尾】开 13 31 04 47 32 06 + 20 准

   174期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,5尾,3尾,0尾,4尾】开 33 37 47 13 15 02 + 42 准

   173期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,3尾,8尾,5尾,0尾】开 36 43 30 40 38 22 + 01 准

   172期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,0尾,5尾,1尾,3尾】开 45 09 29 21 48 18 + 34 准

   171期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,6尾,3尾,8尾,5尾】开 09 42 20 30 27 16 + 49 准

   170期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,5尾,0尾,3尾,4尾】开 07 43 23 12 32 37 + 49 准

   169期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,8尾,3尾,9尾,1尾】开 13 09 41 31 20 47 + 19 准

   168期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,0尾,5尾,8尾,1尾】开 41 43 42 25 06 15 + 08 准

   167期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,0尾,9尾,8尾,2尾】开 46 03 14 27 33 42 + 47 准

   166期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,2尾,1尾,9尾,6尾】开 22 15 01 14 07 17 + 04 准

   165期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,3尾,5尾,9尾,1尾】开 48 04 49 02 09 11 + 40 准

   164期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,9尾,2尾,4尾,1尾】开 25 31 02 36 21 15 + 49 准

   163期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,5尾,1尾,4尾,3尾】开 37 03 31 49 10 26 + 45 准

   162期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,1尾,5尾,4尾,7尾】开 03 05 42 49 24 33 + 39 准

   161期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,3尾,1尾,5尾,0尾】开 23 01 36 15 30 42 + 02 准

   160期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,3尾,0尾,4尾,7尾】开 20 30 33 26 07 19 + 14 准

   159期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,7尾,8尾,9尾,5尾】开 19 42 36 31 44 16 + 26 准

   158期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,3尾,9尾,8尾,4尾】开 39 42 08 04 25 17 + 35 准

   157期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,7尾,9尾,2尾,3尾】开 49 08 14 39 40 05 + 16 准

   156期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,7尾,0尾,3尾,4尾】开 27 41 40 33 11 29 + 12 准

   155期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,9尾,6尾,1尾,5尾】开 28 02 16 46 03 48 + 18 准

   154期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,1尾,0尾,7尾,4尾】开 39 21 04 37 05 27 + 30 准

   153期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,0尾,3尾,9尾,2尾】开 30 06 48 32 28 02 + 49 准

   152期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,6尾,2尾,0尾,8尾】开 41 06 05 30 25 33 + 14 准

   151期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,7尾,4尾,9尾,3尾】开 16 04 08 21 37 18 + 05 准

   150期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,3尾,0尾,4尾,2尾】开 22 31 19 08 12 15 + 41 准

   149期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,5尾,4尾,9尾,8尾】开 40 01 18 43 17 34 + 47 准

   148期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,1尾,8尾,7尾,9尾】开 45 12 08 22 31 17 + 04 准

   147期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,5尾,1尾,4尾,9尾】开 17 21 44 08 22 09 + 42 准

   146期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,8尾,5尾,7尾,2尾】开 16 47 07 38 14 31 + 17 准

   145期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,1尾,8尾,6尾,4尾】开 26 45 33 24 49 05 + 06 准

   144期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,9尾,6尾,8尾,0尾,7尾】开 48 12 30 04 05 33 + 28 准

   143期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,8尾,9尾,3尾,7尾】开 36 33 17 09 16 11 + 02 准

   142期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,6尾,2尾,3尾,9尾】开 31 48 02 13 03 14 + 06 准

   141期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,7尾,1尾,2尾,9尾】开 12 11 22 25 28 23 + 27 准

   140期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,8尾,0尾,4尾,6尾】开 07 24 26 44 08 43 + 19 准

   139期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,9尾,8尾,1尾,0尾】开 45 29 11 09 48 40 + 21 准

   138期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,2尾,6尾,7尾】开 10 14 21 43 31 08 + 22 准

   137期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,8尾,5尾,9尾,4尾】开 32 07 45 04 18 39 + 48 准

   136期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,8尾,4尾,9尾,7尾】开 43 28 20 30 23 13 + 17 准

   135期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,7尾,1尾,6尾,0尾】开 43 12 40 10 24 18 + 03 准

   134期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,4尾,1尾,0尾,7尾】开 49 28 29 11 01 36 + 40 准

   133期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,9尾,8尾,6尾,4尾】开 32 38 36 47 15 41 + 27 准

   132期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,8尾,6尾,7尾,3尾】开 15 44 27 33 07 18 + 19 准

   131期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,0尾,4尾,8尾,3尾】开 28 01 03 42 34 17 + 45 准

   130期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,9尾,2尾,0尾,4尾】开 04 27 30 09 17 11 + 47 准

   129期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,9尾,3尾,2尾,7尾】开 24 14 06 25 34 17 + 48 准

   128期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,7尾,9尾,8尾,3尾】开 35 07 26 06 39 11 + 12 准

   127期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,2尾,8尾,4尾,7尾】开 34 01 12 16 36 27 + 42 准

   126期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,3尾,6尾,7尾,9尾】开 25 14 07 12 03 32 + 45 准

   125期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,7尾,1尾,3尾,6尾】开 07 05 15 02 44 27 + 48 准

   124期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,9尾,2尾,5尾,6尾】开 29 26 33 40 38 07 + 46 准

   123期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,9尾,2尾,7尾,5尾】开 16 20 37 10 03 02 + 17 准

   122期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,9尾,6尾,5尾,0尾】开 32 45 43 15 04 18 + 16 准

   121期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,7尾,3尾,6尾,4尾】开 21 05 43 22 46 38 + 36 准

   120期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,8尾,3尾,2尾,5尾】开 49 47 25 15 03 45 + 32 准

   119期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,5尾,2尾,8尾,1尾】开 26 05 16 45 24 04 + 32 准

   118期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,9尾,7尾,8尾,1尾】开 33 03 15 32 43 06 + 34 准

   117期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,2尾,0尾,7尾,5尾】开 03 14 22 38 27 10 + 16 准

   116期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,8尾,3尾,1尾,5尾】开 40 05 36 32 39 22 + 46 准

   115期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,0尾,5尾,6尾,7尾】开 42 21 39 36 27 33 + 11 准

   114期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,1尾,5尾,0尾,9尾】开 44 11 16 14 10 04 + 27 准

   113期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,6尾,7尾,5尾,3尾】开 32 27 25 49 26 04 + 09 准

   112期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,0尾,8尾,3尾,5尾】开 24 22 05 31 10 08 + 21 准

   111期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,5尾,1尾,3尾,4尾】开 39 48 37 41 08 21 + 10 准

   110期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,9尾,0尾,1尾,5尾】开 34 37 27 31 14 04 + 16 准

   109期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,2尾,5尾,6尾,4尾】开 47 48 16 22 36 32 + 43 准

   108期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,8尾,4尾,5尾,0尾】开 33 23 46 25 28 26 + 40 准

   107期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,4尾,9尾,6尾,0尾】开 26 29 22 36 45 10 + 14 准

   106期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,6尾,5尾,1尾,9尾】开 18 49 30 01 42 39 + 34 准

   105期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,8尾,9尾,7尾,0尾】开 14 34 07 03 49 37 + 22 准

   104期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,8尾,9尾,7尾,2尾】开 39 22 25 01 07 46 + 36 准

   103期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,9尾,0尾,8尾,3尾】开 11 45 44 43 30 42 + 22 准

   102期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,6尾,7尾,0尾,9尾】开 49 10 29 48 44 34 + 08 准

   101期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,7尾,9尾,4尾,8尾】开 49 09 38 20 30 44 + 05 准

   100期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,9尾,7尾,8尾】开 48 44 38 10 14 46 + 36 准

   099期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,7尾,0尾,2尾,9尾】开 22 07 29 39 08 24 + 40 准

   098期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,7尾,9尾,1尾,6尾】开 46 24 28 34 29 10 + 49 准

   097期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,5尾,3尾,2尾,9尾】开 08 30 12 25 04 35 + 24 准

   096期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,2尾,5尾,7尾,6尾】开 18 25 10 35 06 26 + 09 准

   095期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,2尾,0尾,1尾】开 27 05 02 43 47 06 + 07 准

   094期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,5尾,0尾,4尾,7尾】开 49 17 12 07 33 05 + 08 准

   093期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,2尾,8尾,0尾,4尾】开 06 21 01 46 25 39 + 31 准

   092期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,8尾,4尾,9尾,0尾】开 41 12 23 37 46 03 + 35 准

   091期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,8尾,7尾,6尾,2尾】开 41 07 48 15 11 09 + 49 准

   090期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,7尾,8尾,0尾,6尾】开 41 32 09 16 42 22 + 06 准

   089期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,5尾,1尾,0尾,6尾】开 07 48 41 43 04 22 + 11 准

   088期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,3尾,2尾,1尾,7尾】开 39 31 41 28 37 34 + 05 准

   087期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,6尾,1尾,4尾,7尾】开 10 16 49 40 33 03 + 19 准

   086期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,8尾,0尾,3尾,9尾】开 07 02 32 23 26 11 + 34 准

   085期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,7尾,2尾,6尾,4尾】开 24 20 49 42 02 48 + 13 准

   084期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,3尾,6尾,0尾,1尾】开 14 04 10 18 41 38 + 06 准

   083期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,3尾,8尾,9尾,4尾】开 49 08 07 01 45 17 + 04 准

   082期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,2尾,4尾,1尾,8尾】开 21 28 46 13 05 43 + 45 准

   081期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,8尾,7尾,9尾,2尾】开 04 43 31 48 38 15 + 26 准

   080期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,2尾,3尾,4尾,1尾】开 37 20 48 06 46 28 + 22 准

   079期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,3尾,0尾,9尾,2尾】开 45 18 17 24 49 16 + 28 准

   078期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,9尾,6尾,5尾,1尾】开 12 28 01 16 39 27 + 46 准

   077期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,5尾,0尾,3尾,2尾】开 02 22 17 29 04 45 + 31 准

   076期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,8尾,7尾,6尾,2尾】开 36 28 12 46 09 11 + 23 准

   075期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,2尾,8尾,6尾,4尾】开 18 05 14 33 31 29 + 32 准

   074期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,5尾,8尾,4尾,0尾】开 16 45 29 31 49 30 + 02 准

   073期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,6尾,7尾,2尾,3尾】开 30 33 09 02 43 15 + 19 准

   072期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,4尾,1尾,7尾,6尾】开 11 48 47 49 05 23 + 42 准

   071期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,0尾,8尾,6尾,9尾】开 06 18 19 44 49 17 + 30 准

   070期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,3尾,8尾,4尾,9尾】开 08 43 48 46 23 19 + 22 准

   069期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,6尾,1尾,7尾,4尾】开 39 04 45 23 18 19 + 11 准

   068期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,6尾,9尾,7尾,3尾】开 14 09 05 46 22 28 + 08 准

   067期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,6尾,1尾,4尾,9尾】开 17 29 15 27 09 11 + 12 准

   066期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,6尾,4尾,1尾,5尾】开 24 11 01 04 08 18 + 06 准

   065期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,7尾,9尾,5尾,1尾】开 06 38 44 09 28 19 + 02 准

   064期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,8尾,6尾,4尾,2尾】开 48 09 36 31 19 46 + 40 准

   063期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,2尾,5尾,1尾,4尾】开 36 17 19 27 03 38 + 07 准

   062期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,9尾,7尾,0尾,5尾】开 05 21 14 17 39 26 + 08 准

   061期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,4尾,2尾,5尾,6尾】开 17 43 32 39 27 11 + 24 准

   060期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,6尾,0尾,3尾,4尾】开 07 16 29 43 26 05 + 08 准

   059期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,3尾,4尾,8尾,0尾】开 47 07 06 14 13 11 + 28 准

   058期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,0尾,4尾,8尾,3尾】开 05 30 47 24 36 34 + 16 准

   057期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,8尾,5尾,0尾,2尾】开 39 03 32 28 48 16 + 29 准

   056期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,4尾,8尾,6尾,1尾】开 39 11 04 06 35 12 + 27 准

   055期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,7尾,8尾,9尾,5尾】开 37 06 20 11 15 12 + 40 准

   054期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,5尾,1尾,6尾,7尾】开 11 23 05 30 25 43 + 02 准

   053期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,7尾,4尾,5尾,1尾】开 21 07 46 23 37 19 + 27 准

   052期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,4尾,7尾,9尾,3尾】开 16 14 19 05 24 34 + 10 准

   051期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,2尾,4尾,3尾,1尾】开 14 10 04 02 43 35 + 13 准

   050期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,8尾,1尾,3尾,6尾】开 10 14 31 33 13 47 + 42 准

   049期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,0尾,9尾,4尾,6尾】开 26 03 22 17 04 45 + 25 准

   048期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,9尾,6尾,2尾,0尾】开 21 44 01 08 15 02 + 39 准

   047期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,6尾,4尾,2尾,7尾】开 35 37 26 06 38 10 + 19 准

   046期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,2尾,1尾,6尾,4尾】开 11 44 47 26 15 41 + 43 准

   045期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,7尾,3尾,8尾,9尾】开 05 36 28 20 14 42 + 21 准

   044期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,1尾,9尾,4尾,3尾】开 23 05 15 01 17 14 + 11 准

   043期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,5尾,4尾,1尾,7尾】开 46 27 12 08 04 42 + 39 准

   042期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,8尾,9尾,0尾,5尾】开 36 03 10 49 16 39 + 35 准

   041期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,7尾,4尾,6尾,9尾】开 12 42 43 36 26 03 + 08 准

   040期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,4尾,2尾,3尾,9尾】开 33 13 16 14 44 31 + 21 准

   039期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,2尾,7尾,9尾,6尾】开 01 11 12 14 46 23 + 03 准

   038期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,2尾,1尾,6尾,9尾】开 33 36 19 48 08 49 + 21 准

   037期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,0尾,5尾,3尾,9尾】开 22 27 45 03 26 30 + 32 准

   036期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,2尾,0尾,7尾,4尾】开 34 32 27 30 08 02 + 42 准

   035期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,4尾,8尾,9尾,3尾】开 08 47 24 32 36 33 + 49 准

   034期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,6尾,9尾,4尾,5尾】开 02 28 44 13 18 33 + 12 准

   033期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,7尾,6尾,4尾,5尾】开 47 13 28 32 07 14 + 26 准

   032期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,1尾,7尾,3尾,4尾】开 32 37 26 27 34 28 + 16 准

   031期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,9尾,7尾,8尾,1尾】开 35 22 09 44 06 13 + 41 准

   030期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,7尾,5尾,0尾,4尾】开 36 30 39 17 22 19 + 01 准

   029期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,4尾,6尾,5尾,7尾】开 21 17 19 43 32 20 + 49 准

   028期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,8尾,4尾,5尾,6尾】开 42 48 22 06 45 39 + 46 准

   027期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,0尾,7尾,1尾,5尾】开 21 24 20 22 31 39 + 19 准

   026期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,4尾,9尾,0尾,1尾】开 23 01 13 41 38 43 + 04 准

   025期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,6尾,7尾,9尾,1尾】开 18 20 12 19 43 26 + 33 准

   024期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,4尾,1尾,2尾,0尾】开 27 38 28 20 35 17 + 12 准

   023期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,1尾,8尾,9尾,7尾】开 12 23 39 47 49 04 + 19 准

   022期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,1尾,8尾,3尾,2尾】开 27 15 33 48 19 01 + 14 准

   021期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,6尾,4尾,3尾,8尾】开 05 48 26 25 02 16 + 03 准

   020期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,0尾,6尾,4尾,2尾】开 49 21 29 48 10 43 + 19 准

   019期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,3尾,6尾,5尾,9尾】开 49 04 07 29 27 17 + 09 准

   018期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,3尾,4尾,5尾,1尾】开 49 42 23 05 08 20 + 39 准

   017期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,9尾,6尾,3尾,0尾】开 23 46 30 34 37 22 + 24 准

   016期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,9尾,3尾,4尾,1尾】开 12 46 09 36 49 27 + 06 准

   015期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,1尾,8尾,9尾,3尾】开 45 01 12 22 23 17 + 20 准

   014期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,4尾,2尾,3尾,8尾】开 25 44 32 08 36 46 + 33 准

   013期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,9尾,1尾,3尾,6尾】开 29 04 48 33 31 13 + 32 准

   012期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,7尾,4尾,6尾,5尾】开 47 32 04 02 22 27 + 38 准

   011期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,9尾,1尾,8尾,5尾,0尾】开 13 07 36 08 26 25 + 38 准

   010期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,1尾,4尾,3尾,9尾】开 26 06 03 04 42 40 + 48 准

   009期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,2尾,3尾,9尾,6尾】开 31 49 47 07 06 28 + 35 准

   008期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,1尾,3尾,6尾,0尾】开 04 43 44 31 33 11 + 49 准

   007期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,5尾,4尾,0尾,1尾】开 38 49 26 13 33 46 + 39 准

   006期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,8尾,7尾,2尾,3尾】开 12 39 23 01 29 44 + 17 准

   005期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,2尾,0尾,1尾,8尾】开 44 45 15 11 46 23 + 10 准

   004期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,4尾,9尾,7尾,1尾,0尾】开 03 22 39 31 20 09 + 10 准

   003期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,0尾,6尾,1尾,2尾】开 40 17 05 29 18 03 + 47 准

   002期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,3尾,0尾,5尾,6尾】开 25 22 43 34 37 41 + 21 准

   001期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,7尾,6尾,5尾,2尾】开 49 26 05 28 07 02 + 22 准

   365期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,4尾,9尾,7尾,3尾】开 45 17 23 47 22 03 + 39 准

   364期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,9尾,7尾,0尾,4尾】开 22 33 09 32 17 06 + 16 准

   363期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,9尾,4尾,6尾,5尾】开 08 29 24 06 02 12 + 20 准

   362期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,6尾,0尾,9尾,2尾】开 26 22 02 38 27 11 + 45 准

   360期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,7尾,8尾,6尾,4尾】开 16 47 38 23 15 42 + 32 准

   359期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,9尾,2尾,6尾,8尾,5尾】开 08 18 41 03 19 05 + 22 准

   358期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,8尾,2尾,3尾,7尾】开 43 49 25 35 19 07 + 17 准

   357期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,1尾,2尾,7尾,4尾】开 08 36 26 38 45 30 + 46 准

   356期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,9尾,1尾,4尾,2尾】开 47 03 27 28 38 43 + 44 准

   355期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,2尾,9尾,1尾,6尾】开 24 36 26 13 40 11 + 43 准

   354期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,5尾,4尾,0尾,9尾】开 18 43 23 15 25 48 + 14 准

   353期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,2尾,3尾,4尾,9尾】开 47 39 08 14 07 16 + 18 准

   352期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,8尾,9尾,1尾,5尾】开 28 23 38 02 35 19 + 25 准

   351期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,4尾,7尾,6尾,0尾】开 19 30 49 39 27 46 + 45 准

   350期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,5尾,7尾,2尾,4尾】开 13 16 09 24 08 14 + 48 准

   349期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,7尾,9尾,6尾,0尾】开 40 48 34 37 49 03 + 38 准

   348期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,5尾,9尾,7尾,6尾】开 40 31 29 37 02 16 + 08 准

   347期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,8尾,6尾,2尾,0尾】开 45 35 11 16 28 48 + 37 准

   346期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,4尾,8尾,7尾,1尾】开 08 13 02 01 20 06 + 11 准

   345期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,9尾,7尾,6尾,4尾】开 10 15 07 44 23 36 + 39 准

   344期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,5尾,7尾,6尾,0尾】开 45 11 43 02 03 49 + 01 准

   343期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,5尾,7尾,6尾,2尾】开 02 31 15 03 34 40 + 33 准

   342期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,5尾,4尾,9尾,6尾】开 01 41 15 49 10 02 + 46 准

   341期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,4尾,1尾,6尾,5尾】开 45 19 08 30 39 22 + 43 准

   340期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,4尾,0尾,9尾,8尾】开 24 44 49 12 40 41 + 25 准

   339期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,7尾,4尾,1尾,2尾】开 32 26 09 02 36 25 + 49 准

   338期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,6尾,5尾,7尾,0尾】开 07 19 01 15 37 34 + 18 准

   337期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,6尾,4尾,3尾,1尾】开 25 32 31 21 35 47 + 07 准

   336期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,0尾,8尾,6尾,7尾】开 39 19 42 27 10 13 + 02 准

   335期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,5尾,0尾,7尾,9尾】开 25 18 44 11 41 43 + 37 准

   334期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,0尾,6尾,5尾,2尾】开 21 20 24 43 06 08 + 37 准

   333期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,4尾,3尾,2尾,5尾】开 25 47 20 27 38 03 + 32 准

   332期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,3尾,5尾,1尾,0尾】开 07 30 41 20 44 31 + 03 准

   331期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,9尾,4尾,2尾,5尾】开 32 03 20 40 29 37 + 39 准

   330期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,0尾,9尾,6尾,7尾】开 05 34 22 01 09 04 + 06 准

   329期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,2尾,1尾,8尾,3尾】开 43 40 17 14 30 44 + 35 准

   328期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,1尾,8尾,6尾,0尾】开 14 27 21 31 48 47 + 30 准

   327期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,9尾,1尾,7尾,0尾】开 49 21 03 14 26 09 + 44 准

   326期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,5尾,9尾,4尾,3尾】开 01 29 40 27 17 06 + 38 准

   325期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,5尾,0尾,9尾,2尾】开 39 43 27 02 44 13 + 09 准

   324期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,9尾,8尾,6尾,4尾】开 28 30 38 16 29 34 + 22 准

   323期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,8尾,4尾,7尾,0尾】开 05 19 33 02 21 29 + 07 准

   322期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,9尾,5尾,3尾,2尾】开 42 34 08 25 22 07 + 39 准

   321期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,0尾,8尾,1尾,9尾】开 45 40 30 29 01 16 + 43 准

   320期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,9尾,3尾,7尾,5尾】开 46 37 05 10 30 21 + 39 准

   319期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,7尾,6尾,9尾,8尾】开 32 46 24 36 27 23 + 34 准

   318期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,2尾,4尾,6尾,0尾】开 30 49 20 24 09 48 + 37 准

   317期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,4尾,7尾,3尾,1尾,0尾】开 40 43 14 29 04 01 + 23 准

   316期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,0尾,1尾,2尾,5尾】开 47 11 08 31 44 06 + 42 准

   315期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,7尾,1尾,2尾,8尾】开 36 16 43 39 45 01 + 17 准

   314期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,3尾,8尾,6尾,1尾】开 19 01 39 44 35 03 + 41 准

   313期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,9尾,6尾,2尾,3尾】开 17 06 39 22 09 44 + 45 准

   312期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,6尾,3尾,8尾,5尾】开 10 15 25 17 28 01 + 06 准

   311期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,7尾,3尾,9尾,6尾】开 11 06 24 36 47 12 + 25 准

   310期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,6尾,9尾,5尾,8尾】开 23 36 07 46 14 39 + 47 准

   309期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,6尾,0尾,2尾,8尾】开 24 37 11 01 17 42 + 19 准

   308期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,8尾,4尾,0尾】开 30 42 35 49 03 29 + 05 准

   307期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,8尾,0尾,4尾,9尾】开 34 30 44 25 13 10 + 35 准

   306期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,8尾,1尾,2尾,3尾】开 05 18 38 10 35 31 + 11 准

   305期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,6尾,7尾,9尾】开 16 18 10 27 15 14 + 30 准

   304期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,4尾,8尾,9尾,5尾】开 33 01 48 36 11 13 + 34 准

   303期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,4尾,0尾,9尾,7尾】开 19 48 41 43 03 29 + 42 准

   302期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,5尾,8尾,1尾,2尾】开 21 42 05 30 14 28 + 25 准

   301期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,3尾,1尾,2尾,9尾】开 39 17 11 02 32 49 + 03 准

   300期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,1尾,2尾,0尾,8尾】开 25 48 35 26 43 05 + 36 准

   299期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,1尾,2尾,6尾,8尾】开 01 33 22 15 41 37 + 36 准

   298期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,2尾,6尾,9尾,3尾】开 45 18 42 44 08 25 + 40 准

   297期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,6尾,3尾,4尾,8尾】开 49 23 08 16 34 11 + 44 准

   296期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,3尾,8尾,1尾,0尾】开 10 44 16 45 14 08 + 37 准

   295期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,5尾,2尾,8尾,4尾】开 05 08 43 06 13 28 + 32 准

   294期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,2尾,5尾,8尾,6尾】开 34 25 48 37 32 06 + 41 准

   293期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,6尾,1尾,9尾,0尾】开 29 33 42 09 06 22 + 30 准

   292期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,9尾,6尾,3尾,0尾】开 34 26 29 17 14 01 + 37 准

   291期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,7尾,3尾,6尾,0尾】开 30 33 01 16 37 15 + 24 准

   290期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,6尾,0尾,1尾,4尾】开 28 44 21 03 36 20 + 39 准

   289期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,4尾,5尾,0尾,3尾】开 11 33 22 42 49 08 + 17 准

   288期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,7尾,8尾,9尾,4尾】开 19 45 22 40 30 47 + 15 准

   287期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,4尾,0尾,1尾,9尾】开 13 36 12 49 10 40 + 08 准

   286期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,0尾,3尾,1尾,8尾】开 14 18 16 28 23 06 + 09 准

   285期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,5尾,8尾,7尾,0尾】开 04 23 08 40 39 02 + 03 准

   284期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,7尾,2尾,9尾,1尾】开 34 06 01 02 47 27 + 14 准

   283期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,9尾,0尾,7尾,3尾】开 36 47 44 40 11 12 + 26 准

   282期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,6尾,5尾,2尾,3尾】开 36 25 39 40 22 12 + 46 准

   281期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,5尾,6尾,0尾,4尾】开 13 35 07 02 15 37 + 23 准

   280期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,7尾,6尾,0尾,4尾】开 02 28 12 40 29 15 + 48 准

   279期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,5尾,6尾,7尾,8尾】开 32 30 16 04 38 14 + 05 准

   278期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,0尾,1尾,5尾,3尾】开 02 30 48 13 49 24 + 19 准

   277期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,8尾,9尾,7尾,5尾】开 45 05 35 10 33 04 + 34 准

   276期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,9尾,3尾,1尾,0尾】开 48 45 17 30 36 27 + 02 准

   275期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,4尾,1尾,5尾,3尾】开 06 14 45 29 30 24 + 33 准

   274期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,5尾,6尾,9尾,4尾】开 05 06 38 48 41 20 + 44 准

   273期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,8尾,1尾,7尾,3尾】开 40 12 24 05 35 38 + 06 准

   272期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,5尾,2尾,0尾,3尾】开 40 47 09 21 41 35 + 46 准

   271期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,0尾,7尾,3尾,9尾】开 09 11 15 24 41 32 + 33 准

   270期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,9尾,7尾,1尾,6尾】开 48 44 21 18 19 25 + 12 准

   269期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,6尾,4尾,7尾,5尾】开 25 11 21 39 01 03 + 16 准

   268期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,0尾,5尾,9尾,3尾】开 31 36 20 09 37 33 + 22 准

   267期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,2尾,5尾,9尾,7尾】开 01 05 44 04 02 32 + 46 准

   266期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,9尾,7尾,2尾,6尾】开 18 45 02 40 07 49 + 05 准

   265期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,7尾,8尾,2尾,4尾】开 47 22 43 25 18 38 + 40 准

   264期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,6尾,1尾,5尾,9尾】开 19 37 27 46 05 20 + 08 准

   263期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,7尾,8尾,3尾,2尾】开 29 03 49 22 38 23 + 10 准

   262期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,7尾,9尾,0尾,2尾】开 37 02 43 28 39 36 + 33 准

   261期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,8尾,5尾,1尾,7尾】开 35 40 02 47 15 28 + 01 准

   260期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,5尾,9尾,6尾,1尾】开 29 11 45 47 22 48 + 16 准

   259期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,5尾,0尾,9尾,2尾】开 22 38 16 39 48 08 + 28 准

   258期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,0尾,9尾,8尾,2尾】开 30 49 37 43 22 41 + 05 准

   257期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,6尾,3尾,2尾,8尾】开 26 49 38 34 32 06 + 47 准

   256期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,0尾,8尾,2尾,3尾】开 01 20 36 48 21 41 + 19 准

   255期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,6尾,1尾,0尾,3尾】开 01 34 45 39 26 31 + 02 准

   254期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,2尾,3尾,4尾,0尾】开 04 28 25 36 11 19 + 43 准

   253期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,7尾,6尾,1尾,9尾】开 11 44 03 45 02 30 + 01 准

   252期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,7尾,1尾,4尾,2尾】开 08 48 28 15 11 43 + 31 准

   251期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,2尾,5尾,4尾,6尾】开 49 32 31 16 25 22 + 44 准

   250期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,1尾,3尾,8尾,5尾】开 38 39 44 25 12 37 + 14 准

   249期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,2尾,0尾,3尾,6尾】开 32 36 27 15 48 18 + 40 准

   248期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,7尾,3尾,5尾,2尾】开 07 16 02 26 40 04 + 24 准

   247期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,3尾,0尾,8尾,7尾】开 48 46 04 35 23 01 + 15 准

   246期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,6尾,5尾,3尾,8尾】开 09 40 48 34 24 22 + 19 准

   245期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,6尾,2尾,9尾,4尾】开 24 03 13 02 42 30 + 21 准

   244期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,6尾,0尾,7尾,8尾】开 15 30 37 47 33 16 + 28 准

   243期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,9尾,1尾,5尾,4尾】开 13 39 23 24 48 20 + 45 准

   242期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,8尾,1尾,6尾,2尾】开 23 26 11 42 06 49 + 38 准

   241期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,5尾,6尾,8尾,1尾】开 12 07 02 04 43 49 + 11 准

   240期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,0尾,7尾,1尾,4尾】开 10 29 22 43 23 31 + 26 准

   239期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,6尾,9尾,7尾】开 10 17 02 24 11 04 + 08 准

   238期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,1尾,4尾,8尾,3尾】开 20 03 02 41 23 42 + 22 准

   237期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,4尾,7尾,0尾,8尾】开 15 18 49 43 11 23 + 20 准

   236期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,9尾,3尾,7尾,2尾】开 41 34 43 47 35 20 + 13 准

   235期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,5尾,4尾,0尾,9尾】开 15 47 24 11 27 08 + 45 准

   234期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,8尾,4尾,0尾,3尾】开 23 25 42 40 09 03 + 05 准

   233期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,5尾,2尾,7尾,6尾】开 01 10 29 05 42 24 + 15 准

   232期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,7尾,4尾,6尾,3尾】开 08 15 11 46 10 13 + 47 准

   231期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,6尾,3尾,8尾,9尾】开 42 30 41 06 37 39 + 09 准

   230期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,2尾,9尾,0尾,7尾】开 48 17 22 14 21 29 + 15 准

   229期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,5尾,3尾,0尾,7尾】开 16 49 05 13 17 33 + 37 准

   228期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,7尾,0尾,9尾,3尾】开 14 05 32 02 33 25 + 04 准

   227期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,4尾,7尾,6尾,5尾】开 30 25 03 17 42 29 + 37 准

   226期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,2尾,1尾,5尾,4尾】开 16 22 39 06 36 34 + 17 准

   225期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,2尾,4尾,7尾,3尾】开 25 19 36 38 18 30 + 24 准

   224期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,5尾,9尾,4尾,1尾】开 17 45 38 42 26 06 + 20 准

   223期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,0尾,3尾,4尾,5尾】开 20 37 17 44 07 16 + 40 准

   222期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,9尾,7尾,2尾,0尾】开 18 46 21 09 35 30 + 04 准

   221期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,9尾,3尾,8尾,0尾】开 09 26 40 02 37 35 + 39 准

   220期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,5尾,9尾,3尾,1尾】开 49 16 28 20 29 15 + 05 准

   219期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,4尾,7尾,3尾,0尾】开 22 38 09 25 23 43 + 26 准

   218期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,8尾,4尾,2尾,9尾】开 15 09 40 47 44 24 + 39 准

   217期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,4尾,9尾,5尾,0尾】开 34 14 31 03 06 24 + 49 准

   216期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,1尾,5尾,6尾,2尾,9尾】开 15 17 28 42 04 32 + 37 准

   215期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,9尾,5尾,4尾,7尾】开 45 26 12 42 11 17 + 10 准

   214期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,2尾,5尾,1尾,7尾】开 18 04 46 14 36 41 + 05 准

   213期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,7尾,2尾,5尾,1尾】开 34 39 16 14 17 31 + 28 准

   212期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,2尾,5尾,3尾,0尾】开 19 16 32 38 17 26 + 49 准

   211期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,2尾,1尾,3尾,9尾】开 37 35 20 21 03 13 + 12 准

   210期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,3尾,2尾,8尾,7尾】开 44 34 11 32 42 03 + 14 准

   209期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,8尾,6尾,4尾,0尾】开 21 26 37 38 18 42 + 07 准

   208期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,6尾,8尾,7尾,3尾】开 47 06 21 19 33 38 + 22 准

   207期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,9尾,4尾,3尾,2尾】开 34 32 29 21 15 08 + 48 准

   206期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,8尾,6尾,3尾,2尾】开 43 41 33 42 05 13 + 21 准

   205期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,5尾,9尾,1尾,6尾】开 06 19 17 07 38 15 + 36 准

   204期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,0尾,3尾,7尾,8尾】开 33 18 04 12 36 38 + 19 准

   203期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,7尾,6尾,2尾,0尾】开 36 31 11 25 09 05 + 29 准

   202期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,4尾,5尾,7尾,1尾】开 34 15 09 17 11 48 + 33 准

   201期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,7尾,1尾,2尾,4尾】开 43 33 41 22 02 21 + 47 准

   200期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,8尾,7尾,1尾,2尾】开 41 08 15 22 35 19 + 11 准

   199期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,8尾,6尾,1尾,7尾】开 05 48 36 31 07 28 + 14 准

   198期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,3尾,8尾,7尾,0尾】开 28 27 16 13 48 45 + 07 准

   197期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,5尾,7尾,3尾,1尾】开 33 12 41 17 19 39 + 28 准

   196期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,8尾,0尾,3尾,7尾】开 32 47 34 17 39 27 + 42 准

   195期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,8尾,6尾,2尾,4尾】开 26 32 27 40 14 12 + 43 准

   194期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,4尾,5尾,8尾,1尾】开 47 11 29 30 02 03 + 14 准

   193期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,3尾,4尾,6尾,2尾】开 06 02 25 29 46 34 + 43 准

   192期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,4尾,7尾,5尾,9尾】开 09 13 40 22 33 49 + 03 准

   191期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,2尾,0尾,4尾,3尾】开 34 37 14 42 30 43 + 23 准

   190期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,6尾,3尾,2尾,5尾】开 07 28 09 32 16 45 + 02 准

   189期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,3尾,0尾,4尾,8尾】开 26 01 05 46 29 09 + 17 准

   188期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,2尾,6尾,9尾,8尾】开 03 32 42 27 11 13 + 18 准

   187期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,2尾,8尾,1尾,9尾】开 16 43 38 47 13 40 + 01 准

   186期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,0尾,9尾,8尾,7尾】开 26 06 19 45 34 14 + 20 准

   185期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,3尾,2尾,7尾,4尾】开 49 22 19 28 39 27 + 01 准

   184期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,2尾,5尾,7尾,4尾】开 30 27 07 35 25 17 + 26 准

   183期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,6尾,0尾,1尾,5尾】开 27 15 21 07 48 36 + 28 准

   182期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,8尾,3尾,9尾,2尾】开 37 27 38 49 13 44 + 47 准

   181期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,5尾,2尾,7尾,6尾】开 07 27 01 49 18 28 + 06 准

   180期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,3尾,1尾,0尾,5尾】开 21 04 03 16 07 32 + 10 准

   179期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,9尾,0尾,1尾,4尾】开 09 01 26 33 37 48 + 49 准

   178期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,4尾,9尾,5尾,0尾】开 32 27 45 02 48 03 + 30 准

   177期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,7尾,0尾,8尾,3尾】开 33 38 42 24 05 37 + 04 准

   176期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,9尾,1尾,4尾,5尾】开 26 01 46 44 27 37 + 06 准

   175期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,2尾,3尾,6尾,8尾】开 01 28 33 13 23 29 + 09 准

   174期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,1尾,9尾,2尾,7尾】开 05 17 21 26 36 19 + 41 准

   173期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,3尾,0尾,5尾,9尾】开 21 33 38 04 32 29 + 34 准

   172期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,4尾,1尾,3尾,0尾】开 32 02 31 21 26 48 + 09 准

   171期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,6尾,4尾,9尾,5尾】开 15 16 31 39 47 48 + 12 准

   170期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,9尾,0尾,5尾,1尾】开 05 27 25 11 24 21 + 45 准

   169期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,1尾,4尾,6尾,0尾】开 10 05 42 07 21 36 + 13 准

   168期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,2尾,0尾,4尾,9尾】开 09 45 28 13 03 47 + 14 准

   167期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,0尾,2尾,6尾,1尾】开 17 13 19 04 05 16 + 11 准

   166期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,4尾,0尾,2尾,8尾】开 47 14 17 02 35 16 + 28 准

   165期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,2尾,3尾,5尾,7尾】开 26 25 12 01 19 17 + 18 准

   164期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,5尾,7尾,6尾,4尾】开 46 42 41 10 23 47 + 02 准

   163期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,9尾,4尾,2尾,8尾】开 39 06 19 29 37 10 + 48 准

   162期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,1尾,5尾,6尾,8尾】开 33 27 39 34 49 02 + 36 准

   161期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,6尾,2尾,4尾,9尾】开 47 39 23 32 31 49 + 25 准

   160期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,3尾,8尾,4尾,1尾】开 08 34 29 27 41 18 + 07 准

   159期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,3尾,1尾,0尾,4尾】开 38 44 25 11 04 20 + 27 准

   158期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,3尾,4尾,8尾,5尾】开 28 27 44 08 26 40 + 45 准

   157期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,9尾,8尾,2尾,4尾】开 35 24 46 17 20 12 + 03 准

   156期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,0尾,7尾,9尾,4尾】开 30 19 34 38 15 24 + 39 准

   155期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,0尾,6尾,5尾,9尾】开 06 41 46 33 15 04 + 31 准

   154期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,2尾,4尾,6尾,0尾】开 26 42 25 29 01 14 + 22 准

   153期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,3尾,0尾,2尾,9尾】开 10 32 29 23 36 30 + 37 准

   152期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,7尾,9尾,4尾,8尾】开 37 48 35 08 39 30 + 09 准

   151期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,4尾,2尾,3尾,6尾】开 42 24 11 44 33 26 + 36 准

   150期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,6尾,9尾,5尾,2尾】开 12 04 10 44 31 19 + 39 准

   149期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,5尾,3尾,1尾,6尾】开 42 19 20 02 23 29 + 11 准

   148期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,0尾,9尾,6尾,7尾】开 16 29 40 34 10 43 + 35 准

   147期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,8尾,2尾,5尾,0尾】开 15 47 41 23 40 34 + 08 准

   146期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,3尾,4尾,0尾,9尾】开 08 13 43 21 33 30 + 02 准

   145期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,9尾,5尾,2尾,4尾】开 28 33 23 04 48 10 + 46 准

   144期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,3尾,0尾,2尾,1尾】开 07 41 23 16 25 06 + 28 准

   143期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,4尾,5尾,6尾,0尾】开 35 14 42 32 20 04 + 48 准

   142期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,2尾,1尾,8尾,0尾】开 24 01 42 29 18 30 + 31 准

   141期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,7尾,0尾,4尾,3尾】开 13 21 38 45 25 16 + 42 准

   140期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,8尾,9尾,7尾,3尾】开 10 12 29 42 48 04 + 32 准

   139期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,2尾,9尾,0尾,1尾】开 24 22 32 12 13 34 + 49 准

   138期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,1尾,7尾,0尾,6尾】开 32 48 01 07 08 39 + 49 准

   137期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,1尾,9尾,2尾,7尾】开 26 42 43 41 13 31 + 33 准

   136期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,7尾,0尾,1尾,9尾】开 46 41 28 13 49 20 + 38 准

   135期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,9尾,3尾,5尾,2尾】开 16 32 07 22 37 30 + 31 准

   134期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,8尾,4尾,6尾,2尾】开 49 33 38 34 43 46 + 48 准

   133期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,6尾,7尾,4尾,5尾】开 27 18 49 24 08 35 + 03 准

   132期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,6尾,2尾,3尾,5尾】开 08 14 15 30 01 13 + 07 准

   131期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,2尾,0尾,6尾,5尾】开 01 13 36 08 47 49 + 30 准

   130期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,4尾,7尾,3尾,1尾】开 30 49 22 10 09 47 + 38 准

   129期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,6尾,9尾,0尾,7尾】开 28 39 05 36 16 34 + 01 准

   128期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,7尾,3尾,4尾,2尾】开 49 35 31 11 43 07 + 42 准

   127期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,6尾,1尾,5尾,7尾】开 10 33 22 03 19 23 + 37 准

   126期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,6尾,1尾,5尾,0尾】开 04 37 40 07 28 35 + 23 准

   125期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,5尾,3尾,7尾,9尾】开 28 40 22 26 34 08 + 47 准

   124期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,5尾,7尾,9尾,6尾】开 37 27 03 04 13 02 + 45 准

   123期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,7尾,6尾,4尾,9尾】开 42 49 34 40 23 33 + 04 准

   122期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,2尾,5尾,4尾,3尾】开 26 32 41 22 35 44 + 01 准

   121期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,9尾,1尾,7尾,3尾】开 42 20 44 07 27 33 + 31 准

   120期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,3尾,2尾,9尾,4尾】开 24 12 13 40 27 10 + 35 准

   119期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,9尾,1尾,2尾,4尾】开 20 25 48 49 43 40 + 36 准

   118期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,7尾,6尾,2尾,4尾】开 44 40 39 46 01 32 + 27 准

   117期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,1尾,4尾,9尾,3尾】开 10 33 22 32 12 21 + 48 准

   116期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,7尾,3尾,5尾,0尾】开 49 36 14 03 20 47 + 22 准

   115期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,9尾,1尾,5尾,2尾】开 14 03 15 48 46 32 + 26 准

   114期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,1尾,2尾,8尾,9尾】开 30 40 16 14 48 47 + 45 准

   113期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,9尾,6尾,5尾,3尾】开 20 33 10 16 21 14 + 09 准

   112期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,4尾,8尾,6尾,0尾】开 18 47 04 38 45 42 + 23 准

   111期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,0尾,1尾,5尾,4尾】开 43 13 26 22 28 38 + 37 准

   110期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,5尾,2尾,3尾,0尾】开 35 26 27 11 06 48 + 14 准

   109期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,2尾,6尾,1尾,7尾】开 43 38 16 37 44 21 + 25 准

   108期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,9尾,6尾,8尾,3尾】开 25 36 28 23 43 06 + 34 准

   107期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,8尾,6尾,5尾,4尾】开 34 04 26 49 03 01 + 47 准

   106期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,5尾,8尾,7尾,4尾】开 32 03 04 06 22 11 + 08 准

   105期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,7尾,9尾,6尾,3尾】开 01 24 11 37 42 38 + 28 准

   104期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,2尾,3尾,1尾,6尾】开 38 07 15 36 19 02 + 46 准

   103期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,9尾,7尾,4尾,5尾】开 19 23 49 17 07 21 + 39 准

   102期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,1尾,9尾,4尾,5尾】开 42 11 36 15 17 29 + 16 准

   101期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,8尾,1尾,9尾,0尾】开 49 12 32 05 11 25 + 14 准

   100期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,9尾,5尾,4尾,6尾】开 36 04 34 02 35 12 + 05 准

   099期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,2尾,0尾,5尾,6尾】开 05 24 20 45 33 26 + 07 准

   098期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,9尾,2尾,7尾,5尾】开 27 03 04 36 15 14 + 49 准

   097期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,5尾,6尾,1尾,2尾】开 10 46 20 49 35 36 + 14 准

   096期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,1尾,4尾,8尾,5尾】开 03 02 45 20 35 48 + 24 准

   095期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,9尾,8尾,3尾,2尾】开 46 12 48 42 35 17 + 13 准

   094期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,7尾,3尾,1尾,2尾】开 02 03 11 39 01 10 + 23 准

   093期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,8尾,3尾,1尾,9尾】开 05 41 31 07 17 01 + 23 准

   092期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,6尾,1尾,8尾,5尾】开 14 02 42 43 38 40 + 20 准

   091期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,0尾,7尾,1尾,8尾】开 10 11 05 38 37 17 + 12 准

   090期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,8尾,0尾,7尾,9尾】开 25 23 21 41 35 44 + 49 准

   089期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,8尾,2尾,9尾,5尾】开 44 23 39 10 32 05 + 08 准

   088期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,4尾,9尾,2尾,8尾】开 37 06 09 30 20 19 + 18 准

   087期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,9尾,8尾,7尾,3尾】开 24 07 48 33 31 43 + 15 准

   086期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,6尾,9尾,7尾,4尾】开 08 21 41 48 15 36 + 10 准

   085期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,9尾,7尾,1尾,8尾】开 45 05 37 21 49 38 + 10 准

   084期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,1尾,6尾,4尾,0尾】开 08 28 26 30 15 09 + 16 准

   083期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,9尾,7尾,1尾,3尾】开 17 16 35 02 29 15 + 05 准

   082期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,8尾,2尾,9尾,3尾】开 48 15 16 04 33 44 + 39 准

   081期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,9尾,0尾,6尾,1尾】开 19 44 31 33 35 48 + 41 准

   080期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,7尾,0尾,2尾,1尾】开 12 13 14 30 43 46 + 02 准

   079期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,3尾,9尾,4尾,6尾】开 17 32 13 41 47 22 + 20 准

   078期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,5尾,0尾,2尾,9尾】开 16 34 12 47 02 01 + 08 准

   077期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,1尾,9尾,2尾,7尾】开 19 12 07 13 03 24 + 21 准

   076期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,4尾,7尾,8尾,3尾】开 29 47 07 40 15 02 + 09 准

   075期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,9尾,8尾,4尾,5尾】开 45 29 13 18 47 22 + 26 准

   074期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,2尾,0尾,5尾,6尾】开 42 25 14 29 18 16 + 23 准

   073期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,1尾,6尾,3尾,8尾】开 32 40 05 16 03 43 + 49 准

   072期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,4尾,9尾,1尾,0尾】开 14 10 42 09 07 31 + 03 准

   071期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,8尾,4尾,7尾,9尾】开 09 18 01 32 47 05 + 21 准

   070期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,9尾,8尾,6尾,4尾】开 01 20 30 40 03 04 + 27 准

   069期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,9尾,2尾,6尾,3尾】开 27 07 43 03 16 47 + 37 准

   068期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,2尾,4尾,8尾,6尾】开 27 43 44 49 40 39 + 10 准

   067期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,8尾,5尾,7尾,3尾】开 29 02 40 28 44 15 + 31 准

   066期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,7尾,4尾,2尾,5尾】开 07 42 31 36 47 19 + 16 准

   065期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,0尾,3尾,5尾,7尾】开 20 45 25 06 17 11 + 27 准

   064期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,9尾,5尾,6尾,1尾】开 12 32 31 33 48 28 + 30 准

   063期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,4尾,5尾,0尾,8尾】开 21 25 47 02 18 37 + 03 准

   062期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,3尾,6尾,5尾,2尾】开 18 36 25 45 44 19 + 40 准

   061期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,9尾,4尾,2尾,6尾】开 35 12 05 40 36 23 + 01 准

   060期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,7尾,4尾,8尾,2尾】开 07 25 04 33 39 05 + 32 准

   059期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,2尾,8尾,1尾,0尾】开 37 08 12 39 41 10 + 28 准

   058期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,7尾,3尾,0尾,2尾】开 33 39 35 28 10 44 + 31 准

   057期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,6尾,9尾,8尾,0尾】开 49 15 03 44 08 16 + 41 准

   056期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,7尾,4尾,9尾,3尾】开 25 21 19 49 04 22 + 08 准

   055期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,2尾,6尾,9尾,7尾】开 31 13 44 40 11 43 + 49 准

   054期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,6尾,2尾,5尾,7尾】开 35 21 19 28 46 47 + 39 准

   053期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,4尾,1尾,6尾,5尾】开 48 15 39 47 36 33 + 17 准

   052期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,1尾,8尾,5尾,2尾】开 19 08 42 49 35 32 + 31 准

   051期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,8尾,9尾,3尾,6尾】开 26 35 38 06 25 45 + 17 准

   050期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,8尾,4尾,1尾,2尾】开 30 06 02 36 11 15 + 33 准

   049期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,2尾,7尾,1尾,3尾】开 16 48 42 18 04 49 + 11 准

   048期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,4尾,5尾,0尾,8尾】开 12 46 23 37 47 06 + 24 准

   047期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,6尾,9尾,1尾,0尾】开 05 44 11 41 31 12 + 28 准

   046期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,3尾,9尾,0尾,4尾】开 24 05 15 11 41 03 + 48 准

   045期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,0尾,5尾,3尾,6尾】开 36 33 12 32 38 04 + 21 准

   044期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,7尾,1尾,6尾,3尾】开 21 09 31 48 19 32 + 42 准

   043期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,5尾,2尾,9尾,0尾】开 35 02 04 41 26 39 + 14 准

   042期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,2尾,3尾,8尾,6尾】开 27 02 34 25 48 20 + 31 准

   041期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,6尾,2尾,9尾,1尾】开 06 34 36 46 27 17 + 47 准

   040期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,4尾,9尾,1尾,7尾】开 34 44 21 36 03 13 + 27 准

   039期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,4尾,5尾,2尾,1尾】开 26 41 42 16 28 18 + 11 准

   038期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,7尾,3尾,0尾,8尾】开 12 45 46 25 03 22 + 06 准

   037期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,0尾,1尾,9尾,8尾】开 47 41 37 35 12 49 + 33 准

   036期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,4尾,3尾,0尾,9尾,7尾】开 01 42 04 06 43 16 + 14 准

   035期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,3尾,1尾,4尾,8尾】开 07 34 01 42 02 16 + 21 准

   034期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,0尾,4尾,1尾,6尾】开 41 16 14 05 44 02 + 21 准

   033期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,8尾,4尾,1尾,7尾】开 25 43 34 26 32 31 + 42 准

   032期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,2尾,3尾,5尾,4尾】开 35 30 34 49 37 06 + 03 准

   031期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,7尾,9尾,6尾,4尾】开 08 26 38 16 01 09 + 37 准

   030期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,4尾,2尾,0尾,5尾,7尾】开 09 27 29 08 17 38 + 15 准

   029期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,4尾,8尾,3尾】开 30 05 27 06 29 39 + 49 准

   028期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,8尾,0尾,2尾,4尾】开 38 47 39 04 26 22 + 28 准

   027期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,5尾,3尾,8尾,1尾】开 30 47 15 23 16 03 + 01 准

   026期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,5尾,6尾,4尾,1尾】开 26 22 11 43 39 48 + 08 准

   025期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,2尾,7尾,8尾,0尾】开 39 09 41 07 36 29 + 17 准

   024期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,1尾,9尾,0尾,6尾】开 47 12 08 43 31 27 + 11 准

   023期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,6尾,7尾,2尾,8尾】开 31 21 49 41 39 20 + 29 准

   022期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,1尾,3尾,8尾,5尾】开 29 47 31 11 43 41 + 30 准

   021期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,7尾,8尾,9尾,5尾】开 18 02 36 05 11 24 + 33 准

   020期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,3尾,6尾,5尾,9尾】开 30 21 03 31 05 12 + 07 准

   019期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,4尾,9尾,7尾,6尾】开 13 36 37 26 22 21 + 08 准

   018期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,7尾,8尾,0尾,5尾】开 18 25 24 11 13 44 + 33 准

   017期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,4尾,5尾,9尾,7尾】开 46 39 07 09 43 49 + 29 准

   016期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,3尾,2尾,1尾,6尾,5尾】开 11 24 40 47 14 02 + 35 准

   015期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,1尾,6尾,3尾,4尾】开 42 15 25 43 19 05 + 01 准

   014期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,2尾,6尾,9尾,3尾】开 05 38 14 32 25 44 + 03 准

   013期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,9尾,6尾,2尾,8尾】开 20 38 47 40 02 08 + 17 准

   012期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,9尾,4尾,6尾,2尾】开 10 05 42 15 14 02 + 37 准

   011期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,0尾,1尾,4尾,2尾】开 25 07 18 17 14 22 + 09 准

   010期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,1尾,0尾,9尾,4尾】开 27 07 24 08 03 46 + 02 准

   009期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,9尾,6尾,4尾,5尾】开 41 24 02 29 09 34 + 10 准

   008期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,6尾,1尾,2尾,4尾】开 07 43 04 26 24 25 + 08 准

   007期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,8尾,5尾,2尾,7尾】开 14 03 09 42 34 44 + 43 准

   006期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,9尾,2尾,7尾,5尾】开 20 04 31 23 12 19 + 45 准

   005期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,6尾,4尾,3尾,1尾】开 20 46 42 47 35 02 + 22 准

   004期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,2尾,4尾,0尾,7尾】开 13 29 35 18 36 26 + 02 准

   003期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,4尾,1尾,7尾,9尾】开 20 10 02 46 12 37 + 09 准

   002期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,3尾,2尾,1尾,9尾】开 31 06 44 13 32 36 + 41 准

   001期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,4尾,2尾,8尾,3尾】开 04 24 47 32 45 37 + 26 准

   355期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,4尾,0尾,3尾,2尾】开 31 32 13 18 19 22 + 30 准

   354期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,7尾,8尾,1尾,3尾】开 20 31 09 23 08 12 + 10 准

   353期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,1尾,2尾,5尾,9尾】开 31 41 43 37 07 04 + 34 准

   352期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,7尾,2尾,8尾,0尾】开 06 29 32 31 10 33 + 30 准

   351期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,5尾,2尾,9尾,0尾】开 39 46 30 13 15 41 + 26 准

   350期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,8尾,5尾,1尾,6尾】开 34 02 36 06 08 11 + 48 准

   349期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,3尾,6尾,8尾,1尾】开 16 04 29 30 03 22 + 24 准

   348期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,3尾,7尾,2尾,6尾】开 21 40 37 01 19 31 + 13 准

   347期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,5尾,1尾,3尾,7尾】开 07 35 40 49 04 41 + 09 准

   346期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,4尾,7尾,8尾,9尾】开 39 03 10 46 12 35 + 48 准

   345期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,1尾,2尾,5尾,4尾】开 25 12 19 07 34 39 + 13 准

   344期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,2尾,6尾,7尾,3尾】开 15 16 08 43 27 25 + 39 准

   343期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,2尾,3尾,9尾,4尾】开 26 35 02 03 06 14 + 45 准

   342期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,7尾,5尾,2尾,0尾】开 41 38 18 42 29 34 + 35 准

   341期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,1尾,0尾,4尾,3尾,9尾】开 10 39 26 31 41 43 + 15 准

   340期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,5尾,0尾,6尾,8尾】开 08 41 06 18 35 33 + 03 准

   339期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,1尾,5尾,4尾,3尾】开 29 32 35 46 31 41 + 12 准

   338期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,5尾,3尾,1尾,6尾】开 17 43 21 37 39 29 + 41 准

   337期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,7尾,1尾,4尾,6尾,5尾】开 31 42 16 09 14 26 + 07 准

   336期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,5尾,4尾,8尾,1尾】开 22 30 25 42 36 18 + 35 准

   335期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,3尾,8尾,9尾,4尾】开 10 38 29 36 40 39 + 24 准

   334期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,3尾,8尾,7尾,1尾】开 46 41 06 49 44 32 + 09 准

   333期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,6尾,9尾,4尾,5尾】开 22 31 15 46 35 17 + 39 准

   332期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,9尾,5尾,8尾,4尾】开 22 27 21 17 32 29 + 03 准

   331期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,6尾,5尾,4尾,3尾】开 38 37 08 35 26 21 + 49 准

   330期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,6尾,4尾,1尾,3尾】开 27 42 22 41 30 08 + 32 准

   329期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,0尾,3尾,5尾,8尾,4尾】开 09 21 38 19 22 26 + 25 准

   328期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,4尾,8尾,7尾,6尾】开 31 02 44 32 01 42 + 34 准

   327期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,8尾,7尾,3尾,6尾,9尾】开 02 45 32 29 01 20 + 05 准

   326期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,4尾,1尾,9尾,0尾】开 11 03 39 12 24 32 + 25 准

   325期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,6尾,0尾,3尾,5尾】开 22 37 30 46 18 08 + 20 准

   324期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,7尾,8尾,0尾,5尾】开 25 48 49 10 13 12 + 41 准

   323期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,5尾,8尾,4尾,1尾】开 33 32 06 09 30 21 + 29 准

   322期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,7尾,1尾,8尾,4尾】开 17 12 37 01 33 05 + 30 准

   321期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,9尾,7尾,8尾,0尾】开 48 27 23 37 20 35 + 36 准

   320期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,6尾,0尾,7尾,4尾】开 05 23 13 40 14 15 + 01 准

   319期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,4尾,3尾,5尾,1尾】开 49 36 22 32 41 04 + 37 准

   318期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,0尾,8尾,7尾,6尾】开 46 29 41 24 47 01 + 06 准

   317期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,3尾,8尾,7尾,2尾】开 20 49 30 35 41 32 + 39 准

   316期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,3尾,8尾,7尾,2尾】开 49 38 36 43 28 15 + 05 准

   315期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,5尾,1尾,8尾,9尾】开 48 41 30 36 49 21 + 02 准

   314期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,2尾,0尾,5尾,7尾】开 11 09 10 47 37 27 + 33 准

   313期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,1尾,9尾,6尾,5尾】开 20 35 42 19 14 30 + 39 准

   312期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,5尾,2尾,9尾,0尾】开 34 35 40 13 22 48 + 42 准

   311期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,1尾,0尾,4尾,9尾】开 43 31 26 37 14 04 + 36 准

   310期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,4尾,7尾,2尾,5尾】开 44 21 17 27 24 12 + 32 准

   309期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,2尾,4尾,0尾,5尾】开 18 06 34 32 22 11 + 35 准

   308期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,3尾,6尾,9尾,2尾】开 38 29 22 06 40 21 + 01 准

   307期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,0尾,6尾,2尾,9尾】开 20 10 17 49 46 40 + 01 准

   306期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,8尾,2尾,0尾,7尾】开 48 34 24 23 11 12 + 46 准

   305期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,6尾,8尾,1尾,0尾,3尾】开 30 37 22 34 48 12 + 46 准

   304期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,1尾,8尾,3尾,2尾】开 01 14 05 12 22 19 + 23 准

   303期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,5尾,2尾,7尾,4尾】开 23 36 08 24 31 03 + 46 准

   302期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,8尾,4尾,2尾】开 15 41 45 11 42 04 + 24 准

   301期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,5尾,0尾,6尾,3尾】开 28 16 11 47 21 29 + 44 准

   300期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,7尾,8尾,2尾,6尾】开 24 46 47 09 19 34 + 49 准

   299期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,2尾,4尾,1尾,6尾】开 45 04 02 03 46 21 + 34 准

   298期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,9尾,1尾,0尾,7尾】开 12 17 49 46 11 37 + 23 准

   297期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,3尾,4尾,9尾,8尾】开 12 45 46 01 15 44 + 09 准

   296期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,8尾,7尾,5尾,9尾】开 42 01 22 40 09 49 + 15 准

   295期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,6尾,5尾,7尾,3尾】开 31 04 43 27 06 01 + 25 准

   294期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,0尾,4尾,3尾,2尾】开 32 27 47 48 16 03 + 25 准

   293期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,1尾,3尾,7尾,6尾】开 36 41 48 30 38 46 + 24 准

   292期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,2尾,6尾,8尾,4尾】开 41 49 45 24 04 02 + 46 准

   291期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,2尾,3尾,9尾,6尾】开 29 35 22 34 23 11 + 44 准

   290期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,0尾,6尾,3尾,5尾,4尾】开 44 35 18 05 46 04 + 03 准

   289期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,8尾,7尾,5尾,2尾】开 01 18 14 13 04 02 + 16 准

   288期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,8尾,2尾,6尾,0尾】开 42 38 06 33 24 01 + 39 准

   287期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,2尾,3尾,0尾,6尾】开 49 19 35 29 20 40 + 24 准

   286期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,4尾,5尾,3尾,0尾】开 22 31 45 41 25 27 + 44 准

   285期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,1尾,7尾,5尾,3尾】开 42 08 15 21 25 34 + 02 准

   284期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,8尾,2尾,1尾,4尾】开 47 44 36 22 40 39 + 13 准

   283期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,0尾,3尾,5尾,1尾】开 43 03 07 35 45 39 + 46 准

   282期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,0尾,9尾,5尾,2尾】开 47 09 38 31 49 39 + 19 准

   281期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,7尾,6尾,5尾,9尾】开 23 43 14 34 49 46 + 03 准

   280期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,1尾,4尾,3尾,5尾】开 41 46 36 17 35 25 + 31 准

   279期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,2尾,5尾,7尾,9尾】开 27 04 03 32 05 09 + 35 准

   278期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,4尾,5尾,0尾,9尾】开 03 19 42 38 01 09 + 45 准

   277期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,6尾,3尾,0尾,1尾】开 39 15 17 25 36 34 + 28 准

   276期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,4尾,6尾,9尾,2尾】开 03 18 45 47 02 29 + 41 准

   275期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,8尾,6尾,4尾,0尾】开 49 21 02 41 47 45 + 05 准

   274期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,0尾,5尾,6尾,4尾】开 16 45 18 09 17 37 + 28 准

   273期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,6尾,7尾,0尾,8尾,4尾】开 20 45 01 47 16 40 + 31 准

   272期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,5尾,7尾,4尾,0尾】开 09 43 08 12 38 10 + 41 准

   271期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,4尾,8尾,7尾,6尾】开 28 13 05 07 26 06 + 31 准

   270期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,7尾,1尾,4尾,8尾】开 08 07 29 05 27 18 + 01 准

   269期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,9尾,1尾,6尾,2尾,0尾】开 28 10 30 16 25 42 + 09 准

   268期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,4尾,9尾,5尾,1尾】开 31 08 42 44 10 01 + 18 准

   267期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,2尾,4尾,8尾,3尾】开 11 43 44 10 20 15 + 46 准

   266期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,9尾,3尾,0尾,6尾】开 49 02 35 27 03 40 + 38 准

   265期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,7尾,6尾,3尾,1尾】开 26 39 02 03 44 11 + 19 准

   264期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,4尾,8尾,1尾,0尾,5尾】开 49 28 09 17 25 19 + 08 准

   263期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,2尾,4尾,7尾,8尾】开 35 01 27 46 41 21 + 19 准

   262期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,9尾,0尾,3尾,6尾】开 44 39 41 29 28 49 + 19 准

   261期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,3尾,1尾,2尾,0尾】开 45 17 02 32 41 25 + 04 准

   260期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,7尾,6尾,8尾,3尾,1尾】开 04 10 15 28 21 05 + 20 准

   259期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,0尾,8尾,4尾,1尾】开 45 28 26 01 46 33 + 31 准

   258期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,9尾,4尾,1尾,7尾】开 04 37 45 16 39 29 + 03 准

   257期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,5尾,0尾,2尾,7尾】开 38 16 03 34 05 40 + 04 准

   256期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,0尾,7尾,8尾,9尾】开 32 20 44 48 38 27 + 07 准

   255期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,8尾,2尾,0尾,5尾,1尾】开 17 09 44 10 04 47 + 27 准

   254期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,3尾,9尾,5尾,8尾,2尾】开 15 41 39 09 04 02 + 30 准

   253期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,7尾,8尾,2尾,3尾,0尾】开 03 27 11 24 13 25 + 37 准

   252期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,5尾,9尾,2尾,7尾】开 09 40 45 46 01 34 + 16 准

   251期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,2尾,3尾,1尾,9尾】开 10 38 33 11 01 07 + 39 准

   250期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,0尾,8尾,5尾,6尾】开 13 31 02 46 06 29 + 22 准

   249期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,0尾,5尾,2尾,1尾】开 40 44 29 23 19 17 + 46 准

   248期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,6尾,0尾,2尾,4尾】开 09 01 21 25 37 49 + 29 准

   247期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,4尾,9尾,3尾,7尾】开 16 43 12 27 31 49 + 21 准

   246期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,9尾,1尾,8尾,4尾】开 49 03 34 38 25 18 + 33 准

   245期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,2尾,7尾,1尾,9尾,4尾】开 11 33 25 28 06 20 + 49 准

   244期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,5尾,2尾,3尾,7尾】开 40 22 37 16 13 49 + 26 准

   243期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,3尾,8尾,4尾,1尾】开 33 29 49 18 19 02 + 05 准

   242期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,8尾,2尾,9尾,6尾】开 35 05 42 46 37 19 + 26 准

   241期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,2尾,5尾,0尾,3尾,7尾】开 31 09 42 21 08 48 + 34 准

   240期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,9尾,0尾,5尾,3尾】开 39 44 01 14 41 02 + 19 准

   239期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,6尾,0尾,1尾,7尾】开 17 36 43 23 26 15 + 18 准

   238期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,8尾,3尾,0尾,6尾】开 16 12 41 25 37 13 + 05 准

   237期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,7尾,8尾,5尾,2尾】开 31 27 49 11 10 22 + 18 准

   236期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,9尾,0尾,3尾,6尾】开 04 32 20 09 30 45 + 11 准

   235期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,5尾,6尾,2尾,7尾】开 30 46 01 28 19 17 + 43 准

   234期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,6尾,7尾,3尾,9尾】开 13 35 38 16 17 40 + 04 准

   233期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,1尾,7尾,2尾,4尾,6尾】开 48 01 32 11 19 34 + 45 准

   232期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,0尾,4尾,5尾,1尾】开 20 17 24 09 15 03 + 21 准

   231期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,8尾,0尾,2尾,5尾】开 26 27 20 14 42 45 + 28 准

   230期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,7尾,5尾,8尾,4尾】开 49 04 08 21 47 15 + 37 准

   229期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,5尾,7尾,2尾,8尾】开 40 15 10 16 11 18 + 05 准

   228期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,5尾,9尾,1尾,7尾】开 38 07 13 49 33 36 + 37 准

   227期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,5尾,1尾,0尾,9尾】开 33 24 41 23 35 01 + 05 准

   226期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,9尾,2尾,0尾,3尾,1尾】开 32 33 06 45 14 05 + 40 准

   225期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,3尾,4尾,1尾,2尾】开 32 20 47 34 07 18 + 05 准

   224期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,5尾,4尾,3尾,6尾】开 37 20 27 43 35 48 + 08 准

   223期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,3尾,9尾,5尾,8尾】开 22 33 05 01 32 19 + 45 准

   222期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,1尾,6尾,5尾,7尾】开 23 44 48 37 10 07 + 35 准

   221期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,4尾,5尾,3尾,1尾】开 17 27 37 25 02 05 + 10 准

   220期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,1尾,2尾,5尾,8尾】开 47 04 29 25 19 41 + 23 准

   219期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,9尾,8尾,6尾,0尾】开 44 28 41 03 23 19 + 31 准

   218期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,4尾,9尾,6尾,0尾】开 08 10 15 47 24 02 + 21 准

   217期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,7尾,9尾,1尾,6尾】开 08 45 25 01 10 47 + 37 准

   216期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,2尾,4尾,5尾,0尾,3尾】开 40 02 07 38 29 37 + 23 准

   215期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,3尾,6尾,2尾,9尾】开 48 27 11 04 19 42 + 17 准

   214期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,1尾,7尾,3尾,5尾】开 40 01 15 49 44 05 + 48 准

   213期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,9尾,6尾,5尾,3尾】开 27 34 11 37 19 25 + 03 准

   212期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,3尾,0尾,9尾,4尾,8尾】开 29 11 46 09 45 07 + 15 准

   211期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,5尾,6尾,9尾,1尾】开 42 05 23 30 41 37 + 35 准

   210期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,9尾,0尾,4尾,5尾】开 34 09 01 29 33 02 + 49 准

   209期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,5尾,8尾,6尾,7尾】开 41 16 37 17 03 09 + 20 准

   208期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,6尾,8尾,2尾,9尾】开 41 21 49 29 45 06 + 33 准

   207期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,2尾,3尾,9尾,5尾】开 42 31 36 43 33 21 + 07 准

   206期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,8尾,7尾,4尾,9尾】开 32 23 07 22 14 21 + 35 准

   205期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,4尾,9尾,3尾,6尾,1尾】开 26 08 42 07 32 36 + 30 准

   204期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,9尾,3尾,6尾,1尾】开 14 24 43 06 49 48 + 35 准

   203期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,9尾,1尾,0尾,6尾】开 29 23 48 03 12 25 + 17 准

   202期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,0尾,6尾,5尾,3尾,1尾】开 26 01 45 15 20 36 + 41 准

   201期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,1尾,3尾,8尾,2尾】开 38 48 42 31 20 24 + 35 准

   200期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,1尾,9尾,2尾,7尾,4尾】开 27 46 10 38 02 26 + 14 准

   199期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,4尾,8尾,6尾,9尾】开 28 23 21 12 27 38 + 31 准

   198期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,5尾,4尾,7尾,6尾】开 24 37 45 40 21 33 + 34 准

   197期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,1尾,6尾,3尾,7尾,8尾】开 09 30 44 01 45 27 + 34 准

   196期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,2尾,6尾,7尾,3尾】开 18 45 49 47 46 44 + 04 准

   195期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,6尾,9尾,3尾,2尾】开 04 21 14 43 05 29 + 06 准

   194期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,1尾,0尾,9尾,6尾】开 02 49 07 48 45 39 + 46 准

   193期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,1尾,3尾,5尾,0尾】开 35 22 28 42 18 49 + 08 准

   192期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,0尾,4尾,9尾,2尾】开 42 30 28 48 34 17 + 45 准

   191期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,9尾,8尾,5尾,2尾,6尾】开 47 21 46 08 14 04 + 36 准

   190期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,5尾,7尾,4尾,9尾】开 29 25 05 30 14 21 + 23 准

   189期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,3尾,7尾,5尾,9尾】开 41 17 33 38 03 18 + 20 准

   188期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,5尾,9尾,7尾,6尾】开 44 07 24 18 49 29 + 25 准

   187期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,1尾,2尾,9尾,0尾】开 29 36 08 21 38 32 + 35 准

   186期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,6尾,5尾,8尾,0尾】开 17 41 16 12 34 38 + 10 准

   185期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,2尾,1尾,7尾,5尾】开 15 24 39 19 08 02 + 49 准

   184期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,4尾,2尾,9尾,5尾,7尾】开 24 17 28 26 42 19 + 48 准

   183期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,5尾,9尾,6尾,1尾】开 41 08 13 22 48 38 + 39 准

   182期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,6尾,3尾,0尾,4尾,7尾】开 06 41 34 28 23 48 + 19 准

   181期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,9尾,4尾,6尾,3尾】开 22 11 08 18 07 46 + 38 准

   180期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,7尾,4尾,8尾,9尾,1尾】开 02 06 24 35 32 26 + 39 准

   179期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,4尾,2尾,6尾,3尾】开 33 46 14 29 43 18 + 13 准

   178期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,8尾,3尾,7尾,1尾】开 13 15 08 49 24 02 + 01 准

   177期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,5尾,1尾,3尾,8尾】开 31 39 07 38 06 01 + 26 准

   176期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,9尾,5尾,1尾,4尾】开 36 09 43 30 01 27 + 13 准

   175期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,6尾,0尾,3尾,7尾,2尾】开 21 11 17 34 08 38 + 22 准

   174期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,0尾,7尾,6尾,8尾】开 16 34 40 20 43 47 + 08 准

   173期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,0尾,7尾,2尾,4尾,6尾】开 47 22 36 39 37 42 + 44 准

   172期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,4尾,2尾,5尾,3尾】开 16 08 21 17 29 47 + 36 准

   171期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,1尾,4尾,7尾,5尾】开 33 45 21 22 25 26 + 38 准

   170期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,5尾,0尾,2尾,6尾】开 25 14 41 11 13 46 + 10 准

   169期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,7尾,1尾,6尾,2尾】开 30 02 21 15 25 03 + 14 准

   168期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,3尾,6尾,8尾,4尾】开 38 15 46 39 32 11 + 06 准

   167期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,5尾,0尾,7尾,6尾,4尾】开 47 20 43 27 16 38 + 39 准

   166期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,1尾,2尾,6尾,4尾,0尾】开 22 42 27 09 13 45 + 28 准

   165期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,6尾,7尾,1尾,5尾,2尾】开 38 29 44 08 06 31 + 34 准

   164期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,3尾,4尾,6尾,5尾】开 06 37 13 44 05 29 + 30 准

   163期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,6尾,8尾,9尾,1尾】开 28 47 45 38 48 41 + 27 准

   162期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,8尾,2尾,9尾,0尾】开 28 12 35 11 39 18 + 34 准

   161期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,0尾,2尾,8尾,5尾】开 14 29 44 12 41 32 + 05 准

   160期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,7尾,2尾,0尾,8尾,5尾】开 02 27 10 35 44 04 + 43 准

   159期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,9尾,8尾,2尾,0尾】开 08 42 47 43 30 18 + 33 准

   158期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,8尾,7尾,0尾,5尾,6尾】开 17 29 21 46 49 09 + 24 准

   157期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,4尾,8尾,9尾,3尾】开 15 04 37 41 06 23 + 14 准

   156期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,6尾,2尾,7尾,4尾】开 40 45 33 44 02 09 + 24 准

   155期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,1尾,9尾,7尾,3尾】开 17 07 16 44 05 26 + 21 准

   154期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,5尾,7尾,2尾,4尾】开 18 23 11 25 30 05 + 36 准

   153期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,7尾,9尾,6尾,2尾】开 20 01 19 22 08 14 + 16 准

   152期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,0尾,4尾,6尾,8尾】开 10 28 18 22 34 15 + 24 准

   151期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,4尾,0尾,2尾,9尾,1尾】开 30 04 26 14 42 13 + 18 准

   150期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,5尾,7尾,4尾,8尾】开 28 35 20 18 49 01 + 26 准

   149期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,2尾,7尾,6尾,9尾】开 35 17 20 31 34 43 + 30 准

   148期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,4尾,7尾,2尾,5尾】开 15 18 24 27 30 19 + 10 准

   147期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,0尾,3尾,9尾,6尾,2尾】开 14 11 17 38 08 42 + 48 准

   146期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,9尾,2尾,0尾,8尾,3尾】开 43 07 42 09 45 11 + 04 准

   145期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,8尾,0尾,4尾,5尾】开 34 44 27 06 32 10 + 04 准

   144期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,0尾,6尾,2尾,5尾】开 20 16 30 44 05 22 + 11 准

   143期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,6尾,3尾,9尾,8尾】开 20 44 35 37 05 36 + 27 准

   142期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,8尾,9尾,1尾,0尾】开 10 24 28 37 02 19 + 06 准

   141期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,0尾,5尾,7尾,6尾】开 05 10 47 36 01 21 + 22 准

   140期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,6尾,5尾,9尾,8尾,0尾】开 10 04 05 43 29 06 + 16 准

   139期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,0尾,3尾,7尾,5尾】开 35 15 31 38 12 01 + 11 准

   138期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,5尾,1尾,3尾,8尾,4尾】开 05 11 48 22 49 23 + 24 准

   137期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,9尾,5尾,4尾,6尾,8尾】开 27 03 10 37 28 24 + 26 准

   136期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,4尾,7尾,5尾,3尾,2尾】开 37 43 15 12 42 40 + 47 准

   135期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,2尾,7尾,9尾,5尾,0尾】开 06 38 44 27 07 41 + 48 准

   134期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,5尾,8尾,6尾,1尾,4尾】开 11 14 06 10 31 28 + 17 准

   133期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,9尾,1尾,3尾,6尾,5尾】开 39 22 28 19 18 12 + 07 准

   132期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,0尾,9尾,2尾,1尾】开 47 49 01 12 44 27 + 16 准

   131期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,2尾,7尾,0尾,3尾】开 43 47 26 32 34 27 + 28 准

   130期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,0尾,5尾,3尾,6尾】开 03 07 30 21 28 22 + 48 准

   129期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,5尾,1尾,4尾,0尾】开 39 28 42 09 06 22 + 27 准

   128期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,9尾,3尾,5尾,7尾,6尾】开 37 42 49 13 29 20 + 04 准

   127期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,6尾,8尾,1尾,5尾,9尾】开 48 23 02 42 49 33 + 05 准

   126期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,0尾,9尾,3尾,4尾】开 18 05 02 07 44 49 + 42 准

   125期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,5尾,0尾,4尾,7尾,8尾】开 45 12 27 42 38 35 + 33 准

   124期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,1尾,5尾,9尾,2尾】开 19 30 46 02 21 36 + 05 准

   123期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,0尾,6尾,8尾,3尾,1尾】开 17 06 05 22 23 10 + 45 准

   122期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,1尾,4尾,9尾,6尾,3尾】开 38 15 05 47 27 13 + 36 准

   121期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,2尾,0尾,4尾,1尾,5尾】开 04 20 37 42 22 31 + 07 准

   120期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,0尾,8尾,3尾,2尾】开 05 37 48 41 08 46 + 24 准

   119期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,8尾,3尾,6尾,5尾,1尾】开 08 41 19 18 25 12 + 27 准

   118期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,0尾,6尾,2尾,3尾】开 23 10 35 20 30 13 + 31 准

   117期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,3尾,6尾,8尾,7尾】开 26 45 15 44 24 11 + 33 准

   116期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,4尾,0尾,6尾,7尾,1尾】开 42 07 11 05 29 24 + 33 准

   115期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,5尾,9尾,0尾,7尾,6尾】开 41 02 36 30 31 19 + 23 准

   114期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,7尾,2尾,6尾,0尾】开 09 49 43 10 02 15 + 46 准

   113期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,7尾,9尾,4尾,5尾,3尾】开 11 22 04 02 23 35 + 43 准

   112期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,4尾,6尾,7尾,9尾】开 22 29 20 35 24 30 + 45 准

   111期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,0尾,7尾,6尾,3尾】开 15 04 27 16 36 49 + 37 准

   110期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,7尾,1尾,6尾,2尾,9尾】开 47 49 40 44 39 12 + 23 准

   109期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,6尾,9尾,2尾,8尾】开 35 28 36 08 27 11 + 30 准

   108期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,8尾,6尾,2尾,7尾,4尾】开 04 42 35 45 48 28 + 03 准

   107期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,8尾,3尾,6尾,7尾,5尾】开 28 30 37 11 23 45 + 05 准

   106期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,4尾,1尾,6尾,8尾,3尾】开 34 28 33 10 37 14 + 26 准

   105期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,0尾,5尾,6尾,2尾,7尾】开 09 21 34 42 12 30 + 22 准

   104期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,5尾,3尾,2尾,6尾,9尾】开 01 19 36 24 28 30 + 15 准

   103期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,1尾,9尾,2尾,0尾】开 46 31 39 21 25 49 + 36 准

   102期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,2尾,9尾,3尾,4尾,0尾】开 33 07 15 29 24 17 + 23 准

   101期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,4尾,2尾,0尾,9尾】开 16 36 15 13 07 45 + 29 准

   100期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,3尾,4尾,7尾,6尾】开 03 29 23 43 09 11 + 33 准

   099期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,8尾,5尾,4尾,0尾,6尾】开 48 22 46 27 43 16 + 38 准

   098期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,9尾,0尾,8尾,7尾,3尾】开 33 40 05 47 49 24 + 18 准

   097期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,9尾,6尾,7尾,5尾,0尾】开 12 48 46 08 35 02 + 37 准

   096期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,4尾,2尾,5尾,0尾,7尾】开 10 42 34 49 45 07 + 05 准

   095期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,1尾,5尾,2尾,0尾,6尾】开 37 09 49 02 45 01 + 21 准

   094期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,2尾,7尾,9尾,6尾,8尾】开 45 08 25 44 24 40 + 39 准

   093期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,6尾,8尾,4尾,5尾】开 23 13 43 49 08 20 + 39 准

   092期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,3尾,9尾,0尾,7尾,4尾】开 09 18 35 46 22 41 + 08 准

   091期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,1尾,3尾,9尾,0尾,2尾】开 01 48 29 23 08 41 + 47 准

   090期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,3尾,2尾,4尾,9尾,1尾】开 06 43 34 38 04 32 + 14 准

   089期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,0尾,5尾,9尾,1尾,8尾】开 39 34 30 33 48 24 + 03 准

   088期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,4尾,0尾,1尾,6尾】开 36 25 05 07 02 16 + 49 准

   087期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,5尾,2尾,8尾,4尾,1尾】开 02 08 41 43 24 44 + 35 准

   086期 情有独特◆平特四尾 : 【2尾,9尾,5尾,0尾,7尾,8尾】开 12 24 29 47 36 27 + 11 准

   085期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,0尾,7尾,9尾,1尾】开 30 23 07 11 47 02 + 40 准

   084期 情有独特◆平特四尾 : 【8尾,3尾,5尾,7尾,4尾,1尾】开 49 11 27 25 30 41 + 10 准

   083期 情有独特◆平特四尾 : 【0尾,2尾,6尾,3尾,4尾,5尾】开 45 16 43 21 38 42 + 34 准

   082期 情有独特◆平特四尾 : 【4尾,7尾,6尾,1尾,2尾,0尾】开 05 24 43 37 11 39 + 15 准

   081期 情有独特◆平特四尾 : 【7尾,3尾,9尾,0尾,2尾,8尾】开 26 11 33 43 34 07 + 19 准

   080期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,7尾,5尾,4尾,2尾,6尾】开 48 27 06 33 37 32 + 23 准

   079期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,2尾,1尾,4尾,7尾,0尾】开 08 45 31 35 27 03 + 22 准

   078期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,9尾,4尾,2尾,0尾】开 33 30 38 16 01 08 + 31 准

   077期 情有独特◆平特四尾 : 【9尾,3尾,8尾,2尾,0尾,4尾】开 38 30 33 07 11 24 + 12 准

   076期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,3尾,4尾,2尾,8尾,7尾】开 39 27 29 05 41 02 + 14 准

   075期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,0尾,2尾,3尾,7尾,4尾】开 20 30 10 43 34 37 + 27 准

   074期 情有独特◆平特四尾 : 【6尾,8尾,5尾,2尾,7尾,3尾】开 44 29 10 23 08 25 + 04 准

   073期 情有独特◆平特四尾 : 【5尾,6尾,7尾,0尾,3尾,9尾】开 11 01 40 48 02 49 + 25 准

   072期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,8尾,6尾,0尾,1尾,9尾】开 28 33 15 01 30 46 + 19 准

   071期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,6尾,2尾,1尾,9尾,5尾】开 18 35 06 29 48 45 + 26 准

   070期 情有独特◆平特四尾 : 【3尾,5尾,7尾,9尾,1尾,4尾】开 19 16 06 49 21 07 + 11 准

   069期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,4尾,8尾,9尾,2尾,7尾】开 39 23 10 44 01 31 + 22 准

   068期 情有独特◆平特四尾 : 【1尾,5尾,0尾,2尾,8尾,4尾】开 37 45 27 40 07 12 + 09 准

   出处:澳门天天好彩

   出处:39246.com

   欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!

   99久久无码一区人妻免费

  1. <td id="3mbzo"></td>
   <pre id="3mbzo"></pre><acronym id="3mbzo"><strong id="3mbzo"><address id="3mbzo"></address></strong></acronym>

    <td id="3mbzo"></td>